วัดและศาลเจ้า

วัดชิออนอิน (Chionin)

วัดชิออนอิน (Chionin) ทุกอย่างเกี่ยวกับวัดชิออนอินนั่นอยู่ในขนาดใหญ่ยักษ์ เริ่มจากประตูซังมงที่เป็นประตูหลักของวัด ก่อนจะเข้าสู่วัดนั้นอย่าลืมแวะชมลวดลายอันซับซ้อ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -