วัด

วัดชินโกกุจิ (Chinkokuji)

วัดชินโกกุจิ (Chinkokuji Temple) หลังจากที่โคโบะ ไดชิออกไปแสวงบุญที่ลัทธิเต๋าเขาก็กลับมาที่ศาลเจ้ามุนาคาตะเป็นที่แรก ณ ขณะนั้นเขาก็เห็นเมฆที่มีสีรุ้งในภูเขาเบียวบ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -