ออนเซ็น

ออนเซ็นแม่น้ำทิคุโกะ ตั้งอยู่ที่ริมซ้ายของแม่น้ำ Chikugo และถูกแต่งตั้งให้เป็นเขตรีสอร์ทบ่อน้ำพุร้อนบำบัด พื้นที่บริเวณรอบแม่น้ำ Chikugo คือสวนสาธารณะแห่งชาติ น้ำ ...

ธรรมชาติ & สวน

แม่น้ำชิคุโกะ ถูกเรียกอีกชื่อว่า “Tsukushi Jiro” มีจุดที่น่าสนใจอย่างบ่อน้ำร้อนหรือแม่น้ำ Chikugo ที่ Harazuru งานเทศกาลดอกไม้ไฟที่ Kurume ซึ่งเริ่มต้ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -