ร้านอาหารญี่ปุ่น

ร้านอาหาร ชิคาเอะ (Chikae) นอกจากร้านนี้มีสระน้ำใหญ่อยู่ตรงกลางของร้านแล้ว ภายในร้านมีประมาณ 170 ที่นั่ง ปลาที่นี้มีความสดสะอาด เป็นจุดดึงดูดที่ดีมากๆ สามารถนั่งม ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -