Japan Updates

นักวิจัยชาวญี่ปุ่นพบวิธีทำให้ดอกซากุระบานซ้ำในฤดูใบไม้ร่วง

นักพฤกษศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้ดอกซากุระบานเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี มันเป็นผลงานตัดแต่งพันธุกรรม

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -