ช้อปปิ้ง

ศูนย์การค้าคาแนลซิตี้ ฟุกุโอกะ (Canal City Hakata Fukuoka) 3

ศูนย์การค้าคาแนลซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata), จังหวัดฟุกุโอกะ (Fukuoka) แหล่งการค้าแห่งการผสมผสาน เดินเล่นอย่างเพลิดเพลินรวมไปถึงเวทีกลางที่เต็มไปด้วยกิจกรรมต ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -