โซบะ & อุด้ง

ร้านอาหาร คาโรโนะอุรอน (Karonouron) Meiji 15 นีคือร้านอุด้งที่ทุกคนที่รู้เรื่องกันดี ร้านอุด้งที่ทุกคนในฮากาตะรู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นร้านอุด้งที่อยู่ตรงหัวมุมถน ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -