Japan Updates

พิพิธภัณฑ์โรงละครแห่งมหาวิทยาลัยวาเซดะ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภาพพิมพ์ เครื่องแต่งกายและหุ่นเชิด

คอลเลคชั่นจากละคร Kabuki and bunraku (โรงละครหุ่นเชิดญี่ปุ่น) – หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – พิพิธภัณฑ์โรงละครแห่งมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Tsubouch ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -