วัดและศาลเจ้า

วัดบิชามอนโด (Bishamondo)

วัดบิชามอนโดเป็นหนึ่งใน “โกคาชิทสึมงเซกิจิน” (วัดพิเศษสำหรับราชวงศ์และขุนนาง) ของนิกายเท็นได ที่วัดนี้ได้ชื่อว่าวัดบิชามอนโดนั่นเพราะเป็นวัดที่อุทิศแก ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -