พิพิธภัณฑ์ & แกลอลี่

หมู่บ้านเบงการะ (Bengara village)

หมู่บ้านเบงการะ (Bengara Village) ศูนย์รวมความผ่อนคลายที่มีทั้งบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ 100% ร้านค้าและร้านอาหาร ทำให้สามารถเดินเที่ยวได้ทั้งวันโดยไม่เบื่อ มีจุดขายผลผล ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -