คาเฟ่ & ขนม & ชาเขียว

เบียน (Baien) 3

เบียน (Baien) ร้านขนมญี่ปุ่นใกล้กับศาลเจ้าดาไซฟุ “เทนมันยามะ” เป็นขนมประจำร้านมีขนมหวานชื่อว่า เทนจิน ซะมะ และ ศาลเจ้าดาไซฟุ เทนมังงุอยู่ด้วย ลิ้มลองอ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -