วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าอาตาโกะ (Atago shrine)

ที่แห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นที่ประทับของเทพเจ้าแห่งไฟ, ความชั่วร้าย และเทพเจ้าต้องห้ามอื่น ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ยังเป็นที่รู้จักไม่เพียงแต่เป็นที่จุดไฟแต่ยังเป็นจุดชมว ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -