จุดท่องเที่ยว

กังหันน้ำอาซากุระ (Asakura Water Mill)

สร้างกังหันน้ำขึ้นมาเพิ่อวิดน้ำขึ้นตั้งแต่เมื่อ 220 ปีก่อน “หมู่บ้านกังหันน้ำแห่งอาซากุสะ” มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะของสถานที่ ๆ มีกังหันน้ำที่เก่าแก ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -