Japan Updates

ครั้งนี้ขอนำเสนอชาวนาหัวใจศิลปินที่อยู่ทางแถบ “อาโอโมริ (Aomori)”  ที่สามารถปลูกข้าวในไร่ให้กลายเป็นงานศิลปะบนผืนนาขึ้นมาได้ หรือที่เรียกกันว่า “ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -