Japan Updates

Airbnb ถอนรายชื่อบ้านพัก 80% ในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันจันทร์ Airbnb ได้หยุดแสดงรายชื่อบ้านพักในประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเนื่องจากกฎหมายในประเทศสำหรับการแบ่งปันบ้านส่วนตัวหรือที่เรียกว่า minp ...

Japan Updates

Terahaku มุ่งสู่การเป็นที่พัก Airbnb ของวัดญี่ปุ่น

Terahaku ร่วมมือกับ Booking.com กับบริการที่พักในวัด จะเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายนนี้ และจะเปิดให้จองใน Booking.com ได้ตั้งแต่ 18 กรกฎาคมเป็นต้นไป

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -