ออนเซ็น

บ่อน้ำร้อนฮากาโนะออนเซ็น ชิราอิโตะ โน ยู (Aganoonsen Shiraito no yu) 6

ที่นี่คือบ่อน้ำร้อนที่เปล่งประกายที่อยู่ลึกลงในเขากว่า 1,600 เมตร ขึ้นชื่อเรื่องการบำรุงโรคเกี่ยวกับเส้นประสาทและอาการเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหาร โดยบ่อน้ำร้อนแห่งนี ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -