Japan Updates

Suntory ออกเบียร์ใสไร้แอลกอฮอล์ในรูปแบบขวดพลาสติก

Suntory นำเสนอเครื่องดื่ม All-Free เบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ ศูนย์แคลอรี่ มีจำหน่ายทั้งในรูปแบบขวดและกระป๋อง โดย All-Free ถูกออกแบบให้ความรู้สึกและสัมผัสเหมือนดื่มเบีย ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -