Japan Updates

Coca-Cola เปิดตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น

Coca-Cola เปิดตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรสมะนาวที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มหญิงสาว

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -