โซบะ & อุด้ง

ร้านมากิ โนะ อุด้ง สาขาฮิซากาตะ (Maki no Udon Hisakata Branch)

มากิโนะอุด้ง เป็นร้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเส้นหมี่และซุป เมนูขึ้นชื่อคือ “อุด้งเนื้อวัว” ส่วนเมนู “คาชิวะ” เป็นเมนูข้าวที่จัดเป็นเมนูท ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -