Japan Updates

Coca-Cola ออกขวดลายอนิเมะพิเศษเฉพาะประเทศญี่ปุ่น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Coca-Cola ได้แสดงความตั้งใจที่จะผสมผสานสิ่งต่างๆเข้ากับการออกแบบในญี่ปุ่น ด้วยตราสัญลักษณ์ของแบรนด์และสีแดงที่โดดเด่นเป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภั ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -