Japan Updates

เรียวกังอิชิราคุสร้างขึ้นหลังจากเมืองฮิโรชิม่าโดนปรมาณูถล่มเพียงแค่ 5 ปี บรรยากาศภายในเรียวกังยังคงรักษากลิ่นอายในยุคกลางของโชวะไว้อย่างครบถ้วน ราวกับเวลาทั้งหมดภ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -