Japan Updates

Terahaku มุ่งสู่การเป็นที่พัก Airbnb ของวัดญี่ปุ่น

Terahaku ร่วมมือกับ Booking.com กับบริการที่พักในวัด จะเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายนนี้ และจะเปิดให้จองใน Booking.com ได้ตั้งแต่ 18 กรกฎาคมเป็นต้นไป

วัดและศาลเจ้า

วัดชินโกกุจิ (Chinkokuji)

วัดชินโกกุจิ (Chinkokuji Temple) หลังจากที่โคโบะ ไดชิออกไปแสวงบุญที่ลัทธิเต๋าเขาก็กลับมาที่ศาลเจ้ามุนาคาตะเป็นที่แรก ณ ขณะนั้นเขาก็เห็นเมฆที่มีสีรุ้งในภูเขาเบียวบ ...

วัดและศาลเจ้า

วัดโซฟุกุจิ (Soufukuji)

วัดโซฟุกุจิ (Soufukuji Temple) วัดแห่งนี้สร้างพระเกจิอาจารย์ที่น่าเลื่อมใสขึ้นมามากมายและส่งไปเผยแพร่คำสอนในสถานที่ต่าง ๆ โดยเริ่มครั้งแรกกับการเข้าไปสอนพระธรรมให ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าโทโก (Tougou Shrine)

ศาลเจ้า Tougou Shrine ศาลนี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออุทิศแด่นายพลโทโก เฮย์ฮาชิโร่ นายพลผู้บัญชาการสงครามทะเลญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนภูเขาโอมิเนะที่คุณสามารถมองเห็นเก็นไก-นาดะที่ ...

วัดและศาลเจ้า

วัดซุยเท็นงุ (Suitengu)

วัดซุนเท็นงุที่คุรุเมะคือวัดหลักของศาลเจ้าซุยเท็นงุอีกหลาย ๆ แห่ง ว่ากันว่าศาลเจ้านี้มีความสัมพันธ์กับน้ำ ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำประมงหรือการเดินเรือแต่ยังเกี่ยวข ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าซากุราอิ (Sakurai Shrine)

ศาลเจ้าซากุราอิเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานของโยโดฮิเมงุและซันเด็นสไตล์อิเสะ รวมถึงยังเป็นโรงเรียนให้กับพระชินโตด้วย แฟนคลับของซากุราอิ โชซึ่งเป็นสมาชิกของวงดนตรียอดนิ ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าเซเม (Seimei Shrine)

ศาลเจ้าเซเม (Seimei Shrine) ปัจจุบันนี้ชื่อเสียงของเซเมนั้นโด่งดังไปกว้างขวางโยตำนานกล่าวเอาไว้ว่าเขาสามารถรักษาอาการป่วยขององค์พระจักรพรรดิได้ บ่อน้ำในวัดมีลักษณ ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าคาซิอิกุ (Kashiigu Shrine)

ศาลเจ้าคาซิอิกุ (Kashiigu Shrine) เป็นหนึ่งในศาลเจ้า Shinto ที่เป็น “Tyokusaisya” ทั้งประเทศมีเพียง 16 ศาลเท่านั้น มีสิ่งขึ้นชื่อคือ “น้ำแช่ศักด ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าโคคูระ ยาซากะ (Kokura Yasaka Shrine)

ศาลเจ้าโคคูระ ยาซากะ (Kokura Yasaka Shrine) มีห้องสักการะที่ประดับด้วยระฆังรูปหัวใจน่ารักๆมากมาย พรที่ผู้คนมักขอกันได้แก่ความยังยืนในหน้าที่การงาน ความเจริญรุ่งเร ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าโคอุระ ไทฉะ (Koura Taisya)

ศาลเจ้าโคอุระ ไทฉะ เป็นศาลเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องการยืดอายุ หรือพรที่ทำให้มีอายุยืนยาว มีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นความภูมิใจของคนในพื้นที่ ถูกก่อตั้งให้เป็นสถานที่สำคัญท ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -