ร้านเหล้าแบบญี่ปุ่น & ร้านเหล้าสาเกที่ดี

ร้านชูเท บันคาระ (Syutei Bankara) อาหารอร่อยพร้อมกับดื่มสาเกคุณภาพดี 8

ร้าน Syutei Bankara เป็นร้านดังที่เป็นที่รู้จักดีของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณตรอกเซ็นโตะ-โจ อาหารอร่อยพร้อมกับดื่มสาเกคุณภาพดี และเป็นร้านที่ได้โปรโมทใน Bib Gullman ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -