คาเฟ่ & ขนม & ชาเขียว

ร้านซะเรียวโฮเซ็น (Saryo Housen)

ทางเหนือของศาลเจ้าชิโมกาโมะมีร้านขนมญี่ปุ่นที่ชื่อว่า “โฮเซ็นโดะ” ที่เป็นสาขาหลักตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนย่านที่พักอาศัย เป็นร้านขนมญี่ปุ่นที่ชาวบ้านรู้กั ...

คาเฟ่ & ขนม & ชาเขียว

เบียน (Baien) 3

เบียน (Baien) ร้านขนมญี่ปุ่นใกล้กับศาลเจ้าดาไซฟุ “เทนมันยามะ” เป็นขนมประจำร้านมีขนมหวานชื่อว่า เทนจิน ซะมะ และ ศาลเจ้าดาไซฟุ เทนมังงุอยู่ด้วย ลิ้มลองอ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -