Japan Updates

"หาดทรายที่สวยงาม" ใกล้กับสนามบินนากาซากิไม่ได้ทำจากทราย ... มันทำจากแก้ว 1

แนะนำสำหรับใครที่เดินทางท่องเที่ยวผ่านจังหวัดนาคาซากิ (Nagasaki) ชมหาดทรายที่สวยงาม ใกล้กับสนามบินนากาซากิ ทรายที่ไม่ได้ทำจากทราย … แต่มันทำจากแก้ว

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -