Japan Updates

วิธีจัดชุดเตรียมความพร้อมสำหรับแผ่นดินไหว/ไต้ฝุ่น ด้วยของร้าน 100 เยน

ชุดแพ็คสำหรับเตรียมพร้อมภัยพิบัติพื้นฐานไม่จำเป็นต้องให้คุณไปที่ร้านค้าเฉพาะหรือต้องใช้เงินก้อนโต คุณสามารถหาปัจจัยพื้นฐานมากมายได้ที่ร้าน 100 เยน

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -