ชาบู-สุกี้ยากี้-หม้อไฟ

โมตสึนาเบะ โคสึกิ สาขาไดเมียว (Motsunabe Kouzuki Daimyo Branch)

สิ่งสำคัญที่สุดของโมตสึนาเบะก็คือวัตถุดิบที่สดใหม่ เราใช้เฉพาะลำไส้เล็กและคัดเฉพาะคุโรเกะวากิวที่สดมาจากทุกซอกมุมของคิวชูทุกวันและเรายังใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ถ ...

ชาบู-สุกี้ยากี้-หม้อไฟ

ร้านอาหาร โมตสึนาเบะ โชราคุ สาขาหลัก (Motsunabe Shoraku Head Branch) 5

ร้านอาหาร โมตสึนาเบะ โชราคุ สาขาหลัก (Motsunabe Shoraku Head Branch) เป็นวัฒนธรรมอาหารที่ดีที่สุด “Hokotan-motsunabe” มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ Hakata เป็น ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -