Japan Updates

Airbnb ถอนรายชื่อบ้านพัก 80% ในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันจันทร์ Airbnb ได้หยุดแสดงรายชื่อบ้านพักในประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเนื่องจากกฎหมายในประเทศสำหรับการแบ่งปันบ้านส่วนตัวหรือที่เรียกว่า minp ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -