วัดและศาลเจ้า

วัดซันจูซันเก็นโด (Sanjusangendo Temple)

วัดซันจูซันเก็นโด (Sanjusangendo Temple) หรือ วัดเจ้าแม่กวนอิม 1,000 มือ แปลตามตัวอักษรจะได้ว่า “โถงที่มีช่องว่างสามสิบสามช่องระหว่างแถว” สื่อถึงประติ ...

วัดและศาลเจ้า

วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizudera Temple) หรือ วัดน้ำใส

วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu-dera Temple) หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดที่นิยมมากที่สุดในเกียวโตและเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ ประดับด้วยรูปปั้นอันล้ำค่าของโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม เทพธ ...

วัดและศาลเจ้า

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง

วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji Temple) หรือวัดทอง เป็นวัดสำคัญอีกชื่อหนึ่งคือ “วัดโรคุองจิ” วัดแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 โดยวัดนี้สร้างเพื่อใช้เป็นบ้ ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าเทพอินาริ (Fushimi Inari Shrine)

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือ ศาลเจ้าเสาแดง เป็นศาลเจ้าชินโตยอดนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น เชื่อว่าเทพอินาริหรือเทพเจ้าจิ้งจอกนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -