วัด

ศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิ (Kamo-wake-ikazuchi Shrine)

ศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิอยู่ทางใต้ของเกียวโต เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองโบราณแห่งนี้ นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ก็ได้เก็บรักษาและรวบรวมตำนานเกี่ยวกับ ...

วัด

วัดโจนันงุ (Jonangu)

ศาลเจ้าโจนันงุ (Jonangu Shrine) มีการแสดงที่ชื่อ “เคียวคุซุย โนะ อุทาเกะ” เป็นการแสดงชั้นสูงที่จัดขึ้นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของเหล่าขุนนางในญี่ปุ่นซึ ...

วัด

วัดชิออนอิน (Chionin)

วัดชิออนอิน (Chionin) ทุกอย่างเกี่ยวกับวัดชิออนอินนั่นอยู่ในขนาดใหญ่ยักษ์ เริ่มจากประตูซังมงที่เป็นประตูหลักของวัด ก่อนจะเข้าสู่วัดนั้นอย่าลืมแวะชมลวดลายอันซับซ้อ ...

วัด

วัดซังเซ็นอิน (Sanzenin)

วัด Sanzenin สถานที่บริเวณวัดที่รู้จักกันในชื่อ “เกียวซัง” มายาวนานกว่าพันปี ที่นี่เป็นจุดกำเนิดของ “โชเมียว” และยังเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์ ...

วัด

ศาลเจ้าจิชุ (Jishu Shrine)

ศาลเจ้าจิชุ (Jishu Shrine) นั้นตั้งอยู๋ในเขตของวัดคิโยมิสุ เป็นศาลเจ้ายอดนิยมสำหรับคู่รักและการแต่งงาน ช่วงระยะที่สร้างนั้นไม่มีระบุชัดเจนและคาดกันว่าถูกสร้างขึ้น ...

วัด

วัดนิชิฮอนกันจิ (Nishihonganji)

วัดนิชิฮอนกันจิ (Nishihonganji) เป็นวัดของโจโดชินชูฮอนกันจินิกายหนึ่งในพุทธศาสนา เชื่อกันว่าที่วัดเป็นที่ตั้งของสุสานมหาปุโรหิตชินรันที่เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นและต ...

วัด

ศาลเจ้าเซเม (Seimei Shrine)

ศาลเจ้าเซเม (Seimei Shrine) ปัจจุบันนี้ชื่อเสียงของเซเมนั้นโด่งดังไปกว้างขวางโยตำนานกล่าวเอาไว้ว่าเขาสามารถรักษาอาการป่วยขององค์พระจักรพรรดิได้ บ่อน้ำในวัดมีลักษณ ...

วัด

วัดเรียวอันจิ (Ryoanji Temple)

วัดเรียวอันจิ (Ryoanji Temple) เป็นวัดที่มีสวนเซ็นที่ดังที่สุดในญี่ปุ่น สร้างด้วยรูปแบบสวนคาเระ-ซันซุย (สวนที่ไม่มีน้ำ) วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1450 โดย คาซึโมโตะ ...

วัด

วัดโคไดจิ (Kodaiji)

วัดโคไดจิ (Kodaiji Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดยาซากะโฮคันจิที่ตีนเขาฮิกาชิยามะเรียวเซ็นในเมืองเกียวโต ชื่อทางการของวัดนี้คือวัด “โคไดจิ-จ ...

วัด

ศาลเจ้าคิฟุเนะ (Kifune Shrine)

ศาลเจ้าคิฟุเนะ (Kifune Shrine) ศาลเจ้านี้เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการฟื้นความสัมพันธ์จากนักกวีในยุคเฮอันที่ชื่อว่าอิซึมิ ชิกิบุ ดังนั้นการมาสักการะเทพเจ้าที่ศาลเจ้ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -