วัดและศาลเจ้า

วัดเทนริวจิ (Tenryuji)

วัดเทนริวจิสร้างขึ้นเมื่อปี 1339 โดยโชกุนอาชิคางะ ทาคาอุจิเพื่ออุทิศแด่องค์พระจักรพรรดิ โก-ไดโงะ โดยการออกแบบของ มุโซ โซเซกิ และถูกกำหนดให้เป็นวัดเซนที่สำคัญที่สุ ...

วัดและศาลเจ้า

วัดเมียวชินจิ (Myoshinji)

วัดเมียวชินจิเป็นวัดหลักในหมู่สาขาโรงเรียนวัดเมียวชินจิที่สอนคำสอนของนิกายรินไซ เซน ของศาสนาพุทธ โรงเรียนวัดนิกายเร็นไซกว่าครึ่งนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนวั ...

วัดและศาลเจ้า

วัดคุระมะเดอาระ (Kuramadeara)

วัดคุรามะเดระ (Kuramadera Temple) วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อสักการะ “กังเท โชนิน” ผู้ซึ่งถ่ายทอดพระธรรมจากพระผู้เป็นเจ้า เป็นที่รู้จักกันว่าวัดแห่งนี้เป ...

วัดและศาลเจ้า

วัดมิบุเดระ (Mibudera)

วัดมิบุเดระมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นคือการที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่คุ้มครองเหล่าชินเซ็นกุมิในยุคเอโดะยาวจนมาจนถึงช่วงปลายของยุคเอโดะจากคำสั่งของโชกุน

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้านิชิกิเทนมานกุ (Nishiki Tenmangu)

ศาลเจ้า Nishiki Tenmangu เทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ “สึงาวาระ โนะ มิจิซาเนะ” ประดิษฐานอยู่ที่นี่ทำให้หลายคนมุ่งหน้าเข้ามาเพื่อขอพรเกี่ยวกับการศึกษาให้ตัวเ ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าโนโนมิยะ (Nonomiya Shrine) 5

ศาลเจ้า Nonomiya Shrine ขึ้นชื่อว่าเป็นศาลเจ้าแห่งการแต่งงาน เสาโทริอิสีเข้มและพุ่มรั้วที่คอยรักษาช่วงเวลาของยุคเฮอันอันทรงเกียรติควบคู่ไปกับเสียงขับบทละครโนห์เรื ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าโยชิดะ (Yoshida Shrine) 2

ศาลเจ้าโยชิดะ (Yoshida Shrine) ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 859 โดยฟุจิวาระ ยามาคาเงะ ที่ต้องการรวบรวมเอาเทพเจ้าที่เขาเคารพศรัทธาจากคาสึงะ เมืองหลวงหลักของเขตนา ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าอุจิงามิ (Ujigami Shrine)

ศาลเจ้าอุจิงามิเป็นส่วนที่หลงเหลืออยู่จากสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นสถานที่เงียบสงบซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำอุจิที่ไหลมาจากว ...

วัดและศาลเจ้า

วัดโชโคคุจิ (Shokokuji)

วัดโชโคคุจิ (Shokokuji) วัดมังกรมุ่งหน้าสู่ทางเหนือของพระราชวังเกียวโตจะเป็นที่ตั้งของวัดใหญ่แห่งนี้ ที่นี่คือวัดโชโคคุจิ อาสนวิหารหลักสำหรับโรงเรียนสอนศาสนาโชโคค ...

วัดและศาลเจ้า

วัดเค็นนินจิ (Kenninji)

วัดเค็นนินจิเป็นวัดเซ็น นิกายหลักอีกนิกายหนึ่งของศาสนาพุทธ พุทธศาสนาซึ่งก่อตั้งโดยพระศากยมุนีเมื่อประมาณ 2,500 ปีก่อน นิกายเซ็นในศตวรรษที่หกของจีนนั้นมีคำสอนและกา ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -