วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple)

March 30, 2018

วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple)

เกี่ยวกับวัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple)

วัดนี้เป็นวัดหลักของโรงเรียนวัดโทฟุคุจิ สถานที่เรียนคำสอนของนิกายรินไซหนึ่งในนิกายของพุทธเซ็น สร้างขึ้นในปี 1236 ตามคำแนะนำของคุโจ มิจิเอะ บุรุษที่ยิ่งใหญ่ในยุคคามาคุระผู้ต้องการที่จะสร้างวัดในเมืองเกียวโตและเมืองนารา แม้แต่ชื่อของวัด “โทฟุคุจิ” เองนั้นก็มาจากตัวอักษรต่าง ๆ ของวัดในนารา

อาคารดั้งเดิมเสียหายจากเพลิงไหม้และบูรณะขึ้นมาใหม่ในศตวรรษที่ 15 โดยยึดแบบโครงสร้างเดิมและได้กลายมาเป็นวัดดังที่เป็น 1 ใน 5 มหาวิหารแห่งเกียวโต ด้วยไฟสงครามในยุคเมจิทำให้วัดแห่งนี้เสียหายหนักมากโดยเฉพาะ “บุทสุเด็น” (อาสนวิหาร) แต่เมื่อถูกบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วก็ยังรักษาเอกลักษณ์ของวัดเซ็นในสมัยยุคกลางเอาไว้อยู่

วัดที่เป็นสมบัติแห่งชาติ

ประตูซังมงนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น

ประตูซังมงซึ่งเป็นสมบัติแห่งชาตินับเป็นประตูวัดเซ็นที่สำคัญที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เซนโด (โถงนั่งสมาธิ), โทสุ (ห้องน้ำ) และ โยคุชิสุ (ห้องอาบน้ำ) นั้นเป็นส่วนของอาคารที่ยังคงอยู่มาตั้งแต่ยุคต้นมุโรมาจิ (ศตวรรษที่ 14) ส่วนฮนโดะ (วิหารหลัก) และ โฮโจ (วิหารสงฆ์) นั้นเป็นส่วนที่บูรณะขึ้นมาใหม่ ทางเดินขึ้นไปที่ไคซันโดะนั้นเป็นสะพาน 3 สะพานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง

วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple) 2

ตั้งแต่วัดโทฟุคุจินี้สร้างขึ้นก็เสียหายจากเพลิงไหม้เมื่อครั้งสงครามถึง 3 ครั้งในปี 1319, 1334 และ 1336 รวมไปถึงประตูซังมงเองก็เสียหายจากสงครามเหล่านี้เช่นกัน ในปัจจุบันนี้ประตูซังมงถูกบูรณะขึ้นมาใหม่โดยเริ่มมาจากซ่อมทีละเล็กละน้อยหลังจากเพลิงไหม้และเสร็จสิ้นในปี 1425 และในปี 1969 จึงเริ่มมีงานถอดถอนและซ่อมชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของวัดซึ่งเริ่มซ่อมแซมในช่วงประมาณ 600 ปีก่อนโดยกระทรวงวัฒนธรรมญี่ปุ่น การซ่อมแซมใช้เวลายาวนานกว่า 8 ปีและใช้เงินจำนวน 2.5 ล้านดอลลาร์กว่าการบูรณะจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม ปี 1978 และในปี 1952 ประตูซังมงนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เป็นอาคาร 2 ชั้นสูง 22 เมตร การก่อสร้างมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และถูกมองว่าเป็นหนึ่งในประตูวัดเซ็นที่เก่าแก่และงดงามที่สุดของญี่ปุ่น

※ ข้อมูล และรูปภาพที่เผยแพร่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบล่วงหน้าด้วยตัวคุณเอง

สถานที่ตั้ง :
〒605-0981  778 15 Honmachi Higashiyama-ku Kyoto City Kyoto Prefecture

การเดินทาง :
เดินเท้า 10 นาทีจาก Toufukuji station

เวลาเปิด-ปิด :
9:00~16:00

เว็บไซต์เกี่ยวกับวัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple) รูปภาพเกี่ยวกับวัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple)

แนะนำเกี่ยวกับวัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple)

วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple) 1

วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple) 3

วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple) 4

แผนที่การเดินทาง :

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofukuji-Sanmon-M9589.jpg


- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -