วัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ (Higashi Honganji Temple)

April 11, 2018

เกี่ยวกับวัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ (Higashi Honganji Temple)

วัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ (Higashi Honganji)

วัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ หรือ “วัดตะวันออกแห่งคำสอนดั้งเดิม” เป็นหนึ่งในวัดของนิกายโจะโดะชินชู นิกายหนึ่งของพุทธศาสนาที่คนญี่ปุ่นนับถือมากที่สุด อีกวัดหนึ่งในเครือเดียวกันนั้นคือวัดนิชิ ฮอนกันจิ, วัดทางฝั่งตะวันตก ที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกันมากนักในทิศตะวันตก นิกายนี้ถูกตั้งขึ้นโดยปุโรหิตชื่อ “ชินรัน” (ค.ศ. 1173-1263) ผู้สอนให้ศาสนิกชนว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ที่จำเป็นอย่างหนึ่ง นั่นคือคต้องท่องคำว่า “นามุ อะมิดะ บุทสุ” หรือ “สรรเสริญพระอมิตาภพุทธะ” ซ้ำๆ โดยชินรันเชื่อว่าพระอมิตาภพุทธะเจ้านั้นจะลงมาประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตั้งใจท่องบทสวดนี้ ซึ่งการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมของการเรียนคำสอนแบบง่ายๆ ด้วยการปฏิบัติอย่างเรียบง่ายนี้ทำให้ระบบความเชื่อของชินรันเป็นที่นิยมอย่างมากกับคนทั่วไป

วัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ และวัดนิชิ ฮอนกันจิ

วัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ (Higashi Honganji) 1

หลังจากที่ชินรันเสียชีวิตลงวัดฮอนกันจิจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อสานต่อคำสอนของเขา วัดนี้ถูกสั่งย้ายที่ตั้งอยู่หลายครั้งจนเกิดแผ่นดินไหวในเกียวโต เมื่อปี 1602 หลังจากที่โตกุงาวะ อิเอยาสุ ได้ขึ้นมาเป็นโชกุนหรือผู้วางกฎในยุคนั้นเขาจึงได้แยกวัดฮอนกันจิออกเป็นสองวัด เพื่อกันไม่ให้พลังศรัทธาของประชาชนมีมากเกินไป วัดฮิกะชิ ฮอนดันจินั้นถูกสร้างขึ้นไว้ทางทิศตะวันออกของวัดฮอนกันจิซึ่งในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ วัดนิชิ ฮอนกันจิ

วัดนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1604 แต่เคยถูกไฟไหม้จนเสียหายไปถึง 4 ครั้ง โดยเสียหายหนักที่สุดในอัคคีภัยครั้งใหญ่ในปี 1864 ในช่วงสงครามความวุ่นวายทางการเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่ของอาคารในปัจจุบันจึงถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20

※ ข้อมูลและรูปภาพที่เผยแพร่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบล่วงหน้าด้วยตัวคุณเอง

สถานที่ตั้ง :
〒600-8505  754 tokiwa-cho shimogyo-ku kyoto city kyoto prefecture

การเดินทาง :
เดินเท้า 7 นาทีจาก JR Kyoto station

เวลาเปิด-ปิด :
6:20~16:30

เว็บไซต์เกี่ยวกับวัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ (Higashi Honganji) รูปภาพเกี่ยวกับวัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ (Higashi Honganji)

แนะนำเกี่ยวกับวัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ (Higashi Honganji Temple)

วัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ (Higashi Honganji) 2

วัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ (Higashi Honganji) 3

วัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ (Higashi Honganji) 4

วัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ (Higashi Honganji) 5

แผนที่การเดินทาง :


- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -