ศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิ (Kamo-Wake-Ikazuchi Shrine)

April 11, 2018

เกี่ยวกับศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิ (Kamo-Wake-Ikazuchi Shrine)

ศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิ (Kamo-wake-ikazuchi Shrine)

ศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิ พีื้นที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเกียวโต เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองโบราณแห่งนี้ นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ศาลเจ้าคามิาโมะนี้ได้เก็บรักษาและรวบรวมตำนานเกี่ยวกับการเกิดเทพ “วาเคอิคาสุจิ” เอาไว้ พิธีกรรมโบราณที่ยังถ่ายทอดกันอยู่ในภูเขาถูกเรียกว่า “คาโมะไซ” หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “อาโออิมัตสึริ” ที่มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคจักรพรรดิคินเมย์ในปี 544 และรูปแบบการก่อสร้างของศาลเจ้านี้นั้นยังเป็นแบบสมัยยุคเฮอัน ที่ตอนนี้ยังถูกถ่ายทอดเรื่องราวต่อมาจนกลายเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดยามาชิโระ

มรดกโลกและอนุสาวรีย์โบราณของเมืองเกียวโต

ศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิ (Kamo-wake-ikazuchi Shrine) 1

ขนาดของศาลเจ้าอยู่ที่ 690,000 ตารางเมตร และได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ภูมิทัศน์โดยรัฐบาลแห่งชาติ รวมถึงถูกขึ้นเป็นโบราณสถานของรัฐบาลแห่งชาติเช่นกัน มีต้นไม้ใหญ่อยู่ในบริเวณวัดมากมาย เช่น ต้นโอ๊คอิจิอิ ต้น suda chinquappins และต้น weeping cherry trees ที่นี่จึงเป็นที่ ๆ ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่ด้วยกันได้อย่างกลมกลืน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1994 ศาลเจ้าคามิกาโมะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยมีความสำคัญเป็นอนุสาวรีย์โบราณของเมืองเกียวโต

ขุมสมบัติแห่งวัฒนธรรม

ศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิ (Kamo-wake-ikazuchi Shrine) 2

เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นที่ถูกเรียกว่า “เฮอันเคียว” ก่อตั้งเมื่อปี 794 โดยศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิ, ศาลเจ้าคาโมะมิโอยะ, วัดโทจิ, วัดคิโยมิสุ และ วัดเอ็นระคุจิก็ปรากฎในหลักฐานประวัติศาสตร์ว่าเกิดขึ้นมาในสมัยนั้นเช่นเดียวกัน เกียวโตซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่าเป็นขุมสมบัติแห่งวัฒนธรรม รวมไปถึงธรรมชาติที่งดงาม มีทั้งเมืองประวัติศาสตร์มากมายที่ยังคงความงดงามของประวัติศาสตร์ของยุคเฮอันในช่วงปี 1200 เอาไว้ได้อย่างครบครันนั้น จึงนับเป็นความจริงที่เกียวโตเป็นเมืองที่มีสมบัติทางวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

※ ข้อมูลและรูปภาพที่เผยแพร่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบล่วงหน้าด้วยตัวคุณเอง

สถานที่ตั้ง :
〒603-8047  339 kamigamo motoyama kita-ku kyoto city kyoto prefecture

การเดินทาง :
นั่งรถบัส 15 นาทีจาก Kitaooji Subway station

เวลาเปิด-ปิด :
8:30~17:00

เว็บไซต์เกี่ยวกับศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิ (Kamo-wake-ikazuchi Shrine) รูปภาพเกี่ยวกับศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิ (Kamo-wake-ikazuchi Shrine)

แนะนำเกี่ยวกับศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิ (Kamo-Wake-Ikazuchi Shrine)

ศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิ (Kamo-wake-ikazuchi Shrine) 3

ศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิ (Kamo-wake-ikazuchi Shrine) 4

แผนที่การเดินทาง :


- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -