ศาลเจ้าชิโมกาโมะ (Shimogamo Shrine)

April 2, 2018

เกี่ยวกับศาลเจ้าชิโมกาโมะ (Shimogamo Shrine)

ศาลเจ้าชิโมกาโมะ (Shimogamo Shrine)

ศาลเจ้าชิโมกาโมะนั้นมีอายุยาวนานกว่าตัวเมืองเกียวโต ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 678 ในขณะที่เกียวโตยังเป็นแค่หมู่บ้านเล็ก ๆ ชื่อ “อุดะ”

เมืองเกียวโตเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อถูกเลือกให้เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในปี 794 จักรพรรดิคัมมุได้ย้ายเมืองหลวงจากเดิมเพื่อต้องการหลีกหนีจากการแพร่ขยายของศาสนาพุทธที่เข้ามาถึงเขตหลวง เมื่อคุณมองไปที่วัดหลายร้อยแห่งในเกียวโตในวันนี้จะเห็นได้ชัดว่าวัดเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นตามจุดต่าง ๆ ที่จักรพรรดิย้ายไป

ป่าที่คอยปกป้องเมืองเกียวโตจากภยันอันตราย

ศาลเจ้าชิโมกาโมะ (Shimogamo Shrine) 1

ศาลเจ้าชิโมกาโมะตั้งอยู่ที่ชายป่าที่รู้จักกันในชื่อ “ทาดะสุ โนะ โมริ” เป็นป่าเล็ก ๆ ในส่วนหนึ่งของป่าใหญ่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าป่าแห่งนี้จะคอยปกป้องเมืองเกียวโตจากภยันอันตราย

※ ข้อมูล และรูปภาพที่เผยแพร่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบล่วงหน้าด้วยตัวคุณเอง

สถานที่ตั้ง :
〒606-0807 59 shimogamo izumigawa-cho sakyo-ku kyoto city kyoto prefecture

การเดินทาง :
นั่งรถบัส 30 นาทีจาก Kyoto station

เวลาเปิด-ปิด :
10:00~16:00

เว็บไซต์เกี่ยวกับศาลเจ้าชิโมกาโมะ (Shimogamo Shrine) รูปภาพเกี่ยวกับศาลเจ้าชิโมกาโมะ (Shimogamo Shrine)

แนะนำเกี่ยวศาลเจ้าชิโมกาโมะ (Shimogamo Shrine)

ศาลเจ้าชิโมกาโมะ (Shimogamo Shrine) 2

แผนที่การเดินทาง :


- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -