วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าโยชิดะ (Yoshida Shrine) 2

ศาลเจ้าโยชิดะ (Yoshida Shrine) ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 859 โดยฟุจิวาระ ยามาคาเงะ ที่ต้องการรวบรวมเอาเทพเจ้าที่เขาเคารพศรัทธาจากคาสึงะ เมืองหลวงหลักของเขตนา ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าอุจิงามิ (Ujigami Shrine)

ศาลเจ้าอุจิงามิเป็นส่วนที่หลงเหลืออยู่จากสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นสถานที่เงียบสงบซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำอุจิที่ไหลมาจากว ...

วัดและศาลเจ้า

วัดโชโคคุจิ (Shokokuji)

วัดโชโคคุจิ (Shokokuji) วัดมังกรมุ่งหน้าสู่ทางเหนือของพระราชวังเกียวโตจะเป็นที่ตั้งของวัดใหญ่แห่งนี้ ที่นี่คือวัดโชโคคุจิ อาสนวิหารหลักสำหรับโรงเรียนสอนศาสนาโชโคค ...

วัดและศาลเจ้า

วัดเค็นนินจิ (Kenninji)

วัดเค็นนินจิเป็นวัดเซ็น นิกายหลักอีกนิกายหนึ่งของศาสนาพุทธ พุทธศาสนาซึ่งก่อตั้งโดยพระศากยมุนีเมื่อประมาณ 2,500 ปีก่อน นิกายเซ็นในศตวรรษที่หกของจีนนั้นมีคำสอนและกา ...

วัดและศาลเจ้า

วัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ (Higashi Honganji)

วัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ หรือ “วัดตะวันออกแห่งคำสอนดั้งเดิม” เป็นหนึ่งในวัดของนิกายโจะโดะชินชู นิกายหนึ่งของพุทธศาสนาที่คนญี่ปุ่นนับถือมากที่สุด ถูกสร้างขึ้ ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิ (Kamo-wake-ikazuchi Shrine)

ศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิอยู่ทางใต้ของเกียวโต เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองโบราณแห่งนี้ นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ก็ได้เก็บรักษาและรวบรวมตำนานเกี่ยวกับ ...

วัดและศาลเจ้า

วัดโจนันงุ (Jonangu)

ศาลเจ้าโจนันงุ (Jonangu Shrine) มีการแสดงที่ชื่อ “เคียวคุซุย โนะ อุทาเกะ” เป็นการแสดงชั้นสูงที่จัดขึ้นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของเหล่าขุนนางในญี่ปุ่นซึ ...

วัดและศาลเจ้า

วัดชิออนอิน (Chionin)

วัดชิออนอิน (Chionin) ทุกอย่างเกี่ยวกับวัดชิออนอินนั่นอยู่ในขนาดใหญ่ยักษ์ เริ่มจากประตูซังมงที่เป็นประตูหลักของวัด ก่อนจะเข้าสู่วัดนั้นอย่าลืมแวะชมลวดลายอันซับซ้อ ...

วัดและศาลเจ้า

วัดซังเซ็นอิน (Sanzenin)

วัด Sanzenin สถานที่บริเวณวัดที่รู้จักกันในชื่อ “เกียวซัง” มายาวนานกว่าพันปี ที่นี่เป็นจุดกำเนิดของ “โชเมียว” และยังเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์ ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าจิชุ (Jishu Shrine)

ศาลเจ้าจิชุ (Jishu Shrine) นั้นตั้งอยู๋ในเขตของวัดคิโยมิสุ เป็นศาลเจ้ายอดนิยมสำหรับคู่รักและการแต่งงาน ช่วงระยะที่สร้างนั้นไม่มีระบุชัดเจนและคาดกันว่าถูกสร้างขึ้น ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -