วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าอิวาชิมิสุ ฮาจิมานกุ (Iwashimizu Hachimangu)

ศาลเจ้าอิวาชิมิสุ ฮาจิมานกุมีชื่อเสียงด้านการปกป้องคุ้มภัยผู้คนจากปีศาจร้าย ตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อปี 859 ซึ่งเป็นยุคแรก ๆ ของเมืองเกียวโตนั้นมีพระสงฆ์ที่นำเอ ...

วัดและศาลเจ้า

วัดไดโงจิ (Daigoji)

วัดไดโกจิ (Daigoji Temple) เป็นวัดหลักในขุมชนทางตะวันออกของฮิงาชิมายะ และเหมือนกับอีกหลายแห่งในเกียวโตที่ได้ถูกขึ้นเป็นมรดกโลกโดย UNESCO อีกด้วย

วัดและศาลเจ้า

วัดโจโฮจิ (Chohouji)

โรคักกุโดเป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ห่างจากสี่แยก “คาราสุมะ-โออิเกะ” มาทางใต้เพียง 0.4 กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ ๆ อยู่ใจกลางเมืองเกียวโตเลยก็ว่าได้ วั ...

วัดและศาลเจ้า

วัดโจรุริจิ (Jyoruriji)

วัด Jyoruriji แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1047 โดยนักบวชชื่อเอชินและมีจุดเด่นคือ “พาราไดซ์ฮอลล์” ที่สร้างขึ้นในปี 1157 ซึ่งมีพระพุทธรูปที่แสดงให้เห็นขั้นตอนท ...

วัดและศาลเจ้า

วัดเทนริวจิ (Tenryuji)

วัดเทนริวจิสร้างขึ้นเมื่อปี 1339 โดยโชกุนอาชิคางะ ทาคาอุจิเพื่ออุทิศแด่องค์พระจักรพรรดิ โก-ไดโงะ โดยการออกแบบของ มุโซ โซเซกิ และถูกกำหนดให้เป็นวัดเซนที่สำคัญที่สุ ...

วัดและศาลเจ้า

วัดเมียวชินจิ (Myoshinji)

วัดเมียวชินจิเป็นวัดหลักในหมู่สาขาโรงเรียนวัดเมียวชินจิที่สอนคำสอนของนิกายรินไซ เซน ของศาสนาพุทธ โรงเรียนวัดนิกายเร็นไซกว่าครึ่งนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนวั ...

วัดและศาลเจ้า

วัดคุระมะเดอาระ (Kuramadeara)

วัดคุรามะเดระ (Kuramadera Temple) วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อสักการะ “กังเท โชนิน” ผู้ซึ่งถ่ายทอดพระธรรมจากพระผู้เป็นเจ้า เป็นที่รู้จักกันว่าวัดแห่งนี้เป ...

วัดและศาลเจ้า

วัดมิบุเดระ (Mibudera)

วัดมิบุเดระมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นคือการที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่คุ้มครองเหล่าชินเซ็นกุมิในยุคเอโดะยาวจนมาจนถึงช่วงปลายของยุคเอโดะจากคำสั่งของโชกุน

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้านิชิกิเทนมานกุ (Nishiki Tenmangu)

ศาลเจ้า Nishiki Tenmangu เทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ “สึงาวาระ โนะ มิจิซาเนะ” ประดิษฐานอยู่ที่นี่ทำให้หลายคนมุ่งหน้าเข้ามาเพื่อขอพรเกี่ยวกับการศึกษาให้ตัวเ ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าโนโนมิยะ (Nonomiya Shrine) 5

ศาลเจ้า Nonomiya Shrine ขึ้นชื่อว่าเป็นศาลเจ้าแห่งการแต่งงาน เสาโทริอิสีเข้มและพุ่มรั้วที่คอยรักษาช่วงเวลาของยุคเฮอันอันทรงเกียรติควบคู่ไปกับเสียงขับบทละครโนห์เรื ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -