วัด

ศาลเจ้าคิตาโน่เทนมานกุ (Kitanotenmangu Shrine)

ศาลเจ้าคิตาโน่เทนมานกุ (Kitano Tenmangu Shrine) ศาลประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่เป็นสถานที่ประดิษฐานของเทพในฐานะ “เทพแห่งการเกษตรกรรม” “เทพแห่งความซื่ ...

วัด

วัดซันจูซันเก็นโด (Sanjusangendo Temple)

วัดซันจูซันเก็นโด (Sanjusangendo Temple) แปลตามตัวอักษรจะได้ว่า “โถงที่มีช่องว่างสามสิบสามช่องระหว่างแถว” สื่อถึงประติมากรรมยาว 120 เมตร (อาคารไม้ที่ย ...

วัด

วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizudera Temple) หรือ วัดน้ำใส

วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu-dera Temple) หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดที่นิยมมากที่สุดในเกียวโตและเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ ประดับด้วยรูปปั้นอันล้ำค่าของโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม เทพธ ...

วัด

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง

วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji Temple) หรือวัดทอง เป็นวัดสำคัญอีกชื่อหนึ่งคือ “วัดโรคุองจิ” วัดแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 โดยวัดนี้สร้างเพื่อใช้เป็นบ้ ...

วัด

ศาลเจ้าเทพอินาริ (Fushimi Inari Shrine)

ศาลเจ้าเทพอินาริ (Fushimi inari Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโตที่เป็นที่คุ้นเคยมากที่สุดในญี่ปุ่น เชื่อว่าเทพอินาริหรือเทพเจ้าจิ้งจอกนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -