โบราณสถานทำเนียบรัฐบาลดาไซฟุ (Dazaifu Seicho Ato)

April 3, 2018

เกี่ยวกับโบราณสถานทำเนียบรัฐบาลดาไซฟุ (Dazaifu Seicho Ato)

โบราณสถานทำเนียบรัฐบาลดาไซฟุ (Dazaifu Seicho Ato)

นี่คือร่องรอยที่เหลืออยู่ของสำนักงานรัฐบาล (ดาไซฟุ) ที่ทำหน้าที่เป็นหน้าต่างสำหรับการเจรจากับต่างประเทศระหว่างเมืองเฮโจเกียว (เมืองหลวงโบราณของญี่ปุ่น) และ เมืองเกียวโตเก่า “จุกุชิ” เป็นดินแดนที่อยู่ติดกับคาบสมุทรเกาหลีมากที่สุดและตั้งแต่สมัยโบราณ ทุกอย่างเช่นการเมือง วัฒนธรรม ศาสนาและประชาชนในเมืองต่างก็ได้รับการถ่ายถอดมาจากเกาหลี ในอดีตเมืองนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการทูต การค้าและการทหารกับประเทศในเอเชียตะวันออกและมีการตกลงที่จะตั้งหน่วยงานทางทหารและหน่วยงานที่มีอำนาจพิเศษซึ่งเป็นเขตอำนาจศาลของจักรพรรดิยามาโตะที่นี่ ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 7 ที่จักรพรรดิยามาโตะขึ้นปกครองตั้งแต่คิวชูไปจนถึงนาราในยุคเฮอันนั้นท่านต้องการที่ปกป้องอาณาเขตทางตะวันตกของประเทศจึงได้เลือกใช้ทำเนียบรัฐบาลแห่งเป็นสถานที่ติดต่อเจรจากับต่างประเทศ พื้นที่ของสถานที่นี่ใหญ่เป็นอันดับสองรองลงมาจากเมืองเฮโจเกียวและเกียวโตเก่า ซากของโบราณสถาน “ทำเนียบใหญ่อันห่างไกล (มิคาโดะ)” นั้นคือซาดปรักหักพังของอาคารเก่าที่ยังหลงเหลือเอาไว้คอยย้ำเตือนความทรงจำโดยเป็นตำแหน่งของประตูที่ยังมีตัวอักษรจารึกเอาไว้อยู่ รวมไปถึงยังมีซากของส่วนต่างๆ ในอาคารที่เหลืออยู่รอบบริเวณพื้นที่ซึ่งตอนนี้สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

※ ข้อมูลและรูปภาพที่เผยแพร่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบล่วงหน้าด้วยตัวคุณเอง

สถานที่ตั้ง :
〒818-0101  Kanzeonji Dazaifu City Fukuoka Prefecture

การเดินทาง :
นั่งแท็กซี่ 5 นาทีจาก Nishitetsu Tohuroumae station

โบราณสถานทำเนียบรัฐบาลดาไซฟุ (Dazaifu Seicho Ato) รูปภาพเกี่ยวกับโบราณสถานทำเนียบรัฐบาลดาไซฟุ (Dazaifu Seicho Ato)

แนะนำเกี่ยวกับโบราณสถานทำเนียบรัฐบาลดาไซฟุ (Dazaifu Seicho Ato)

โบราณสถานทำเนียบรัฐบาลดาไซฟุ (Dazaifu Seicho Ato) 1

โบราณสถานทำเนียบรัฐบาลดาไซฟุ (Dazaifu Seicho Ato) 2

แผนที่การเดินทาง :


- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -