ช่องแคบคันม่อน (Strait of Kanmon)

April 2, 2018

เกี่ยวกับช่องแคบคันม่อน (Strait of Kanmon)

ช่องแคบคันม่อน (Strait of Kanmon)

ช่องแคบแบ่งเมืองชิโมโนะเซกิ (จังหวัดยามางุจิ) ของฮอนชูและเมืองคิตะคิวชูของคิวชู (จังหวัดฟุกุโอกะ) ออกจากกัน ชื่อของช่องแคบนี้ก็มาจากชื่อเมืองของทั้งสองฝั่งผสมกันอีกด้วย ความลึกของน้ำในช่องแคบนี้คือ 47 เมตร และมีค่าความเร็วของกระแสน้ำมากกว่า 10 น็อต มีการสร้างท่าเรือคาราโตะขึ้นที่เมืองชิโมโนะเซกิ และท่าเรือโมจิโกะ ที่เมืองคิตะคิวชู เพื่อให้ชาวเมืองทั้งสองสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ในปี 1989 จากฟากหนึ่่งไปยังอีกฟากใช้เวลาประมาณ 5 นาที มีอุโมงค์ใต้น้ำเป็นทางเดินสำหรับข้ามจากฝั่งเกาะฮอนชู(ชิโมโนะเซกิ, ยามางุจิ) ไปยังฝั่งเกาะคิวชู(โมจิโกะ, คิตะคิวชู, ฟุกุโอกะ) ผ่านช่องแคบคันม่อน ซึ่งนับเป็นอุโมงค์ที่อยู่ใต้ทะเลแห่งแรกของญี่ปุ่น มีระยะทางยาวรวม 3,461 เมตร จุดต่ำสุดลึก 780 เมตรจากระดับน้ำทะเล เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 1937 และเปิดใช้บริการเมื่อปี 1958 ด้านบนเป็นถนนสำหรับรถวิ่ง

※ ข้อมูล และรูปภาพที่เผยแพร่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบล่วงหน้าด้วยตัวคุณเอง

สถานที่ตั้ง :
〒801-0855 Moji Moji-ku Kitakyusyu City Fukuoka Prefecture

การเดินทาง :
นั่งรถบัส 10 นาทีจาก mojikou station

เว็บไซต์เกี่ยวกับช่องแคบคันม่อน (Strait of Kanmon) รูปภาพเกี่ยวกับช่องแคบคันม่อน (Strait of Kanmon)

แนะนำเกี่ยวกับช่องแคบคันม่อน (Strait of Kanmon)

ช่องแคบคันม่อน (Strait of Kanmon) 1

ช่องแคบคันม่อน (Strait of Kanmon) 2

แผนที่การเดินทาง :


- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -