กังหันน้ำอาซากุระ (Asakura Water Mill)

April 2, 2018

เกี่ยวกับกังหันน้ำอาซากุระ (Asakura Water Mill)

กังหันน้ำอาซากุระ (Asakura Water Mill)

ตั้งแต่ภัยแล้งที่เข้าโจมตีพื้นี่แห่งนี้เมื่อปี 1662 หนทางที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อได้คือการทำทางน้ำที่นำน้ำเข้ามาจากแม่น้ำจิคุโกะ เมื่อสามารถหลบหนีจากทั้งภัยแล้งและความยากจนได้จึงนำมาสู่การดำรงชีวิตอย่างสงบสุขต่อมา จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เกิดแม่น้ำยามาดะอิเซกิและแม่น้ำโฮริคาวะขึ้น เราต้องการลำเลียงน้ำจากแม่น้ำจิคุโกะเข้ามาที่แม่น้ำโฮริคาวะแต่ด้วยบางตำแหน่งของแม่น้ำโฮริคาวะอยู่สูงเกินไปเราจึงต้องสร้างกังหันน้ำขึ้นมาเพิ่อวิดน้ำขึ้นตั้งแต่เมื่อ 220 ปีก่อน “หมู่บ้านกังหันน้ำแห่งอาซากุสะ” มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะของสถานที่ ๆ มีกังหันน้ำที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังทำงานอยู่และยังถูกบันทึกลงหน้าประวัติศาสตร์โลกในปี 1992 อีกด้วย

※ ข้อมูล และรูปภาพที่เผยแพร่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบล่วงหน้าด้วยตัวคุณเอง

สถานที่ตั้ง :
〒838-1305 hishino Asakura City Fukuoka Prefecture

การเดินทาง :
นั่งรถบัส 1 ชั่วโมงจาก Hutsukaichi station

เว็บไซต์เกี่ยวกับกังหันน้ำอาซากุระ (Asakura Water Mill) รูปภาพเกี่ยวกับกังหันน้ำอาซากุระ (Asakura Water Mill)

แนะนำเกี่ยวกับกังหันน้ำอาซากุระ (Asakura Water Mill)

กังหันน้ำอาซากุระ (Asakura Water Mill) 1

กังหันน้ำอาซากุระ (Asakura Water Mill) 2

กังหันน้ำอาซากุระ (Asakura Water Mill) 3

แผนที่การเดินทาง :


- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -