อื่นๆ

ยาฟุโอกุโดม (Yahuoku Dome)

ยาฟุโอกุโดม ตั้งอยู่ที่เขตโมโจิหันไปทาง Genkai-Nada โดมแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันเบสบอลเท่านั้นแต่ยังใช้สำหรับการจั ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -