วัด

วัดโทโชจิ เป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิกายชินกอนของภูมิภาคคิวชู มีอีกชื่อหนึ่งว่า นานกาคุซัน ถูกสร้างขึ้นโดยพระชื่อดัง โคโบไดชิตั้งแต่สมัยเฮอัน และยังเป็นหนึ่งในวัดที ...

วัด

ศาลเจ้าเคโกะ (Kego Shrine)

ศาลเจ้าเคโกะ (Kego Shrine) อยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ,เทนจิน ในสวนนั้นมีต้นโอคุสุอายุมากกว่า 300 ปี คอยคุ้มครองอยู่และยังมีคำร่ำลืิอกันว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ ...

วัด

ศาลเจ้ามุนาคาตะ (Munakata-taisya Hetsumiya)

ศาลเจ้ามุนาคาตะ (Munakata-taisya Hetsumiya) มีการขุดพบหลักฐานทางศาสนา เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานของศาลเจ้า Munakata ทั่วญี่ปุ่น ประกอบด้วยที่ศาลเจ้าNakatsu-miya ในโ ...

วัด

วัดโคเมียวเซ็นจิ ตั้งอยู่ทางใต้ของศาลเจ้าดาไซฟุเทนมานกุ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “โคเคเดะระ” สวนภายในนั้นควรค่าที่ท่านจะได้เห็น และสามารถมาเพลิดเพลินกับ ...

วัด

ศาลเจ้าคามาโดะ (Kamado Shrine)

ศาลเจ้าคามาโดะ (Kamado Shrine) ศาลเจ้าที่ให้โชคด้านการแต่งงาน เนื่องจากอยู่บนภูเขาและเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดโดยรอบทำให้สถานที่นี้สวยงามและสามารถเปลี่ยนสีสันไ ...

วัด

ศาลเจ้าคูชิดะ (Kushida Shrine)

ศาลเจ้าคูชิดะ (Kushida Shrine) เป็นศูนย์กลางของการจัดงานเทศกาลของเมืองฮากาตะ เทศกาลประจำปีอย่างงาน Hakata Donckaku, งาน Yamakasa, Onnchi และอื่น ๆ อีกมามายล้วนจัด ...

วัด

ศาลเจ้าเทนมานกุเมืองดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu Shrine)

ศาลเจ้าเทนมานกุเมืองดาไซฟุ ถูกแต่งตั้งเป็นดาไซเคนชิที่สักการะบูชาท่าน สุกาวาระ มิชิซาเนะ ซึ่งเสียชีวิตลง แล้วได้กลายเป็นเทพเทนจินหรือเทพเจ้าแห่งปัญญา จึงเป็นที่มี ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -