วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้ามิซุตะ เทนมานกุ โคอิโนกิ (Mizuta Tenmangu/Koinoki Shrine)

ศาลเจ้ามิซุตะ เทนมานกุ โคอิโนกิ หนึ่งในศาลเจ้าขนาดใหญ่ของคิวชู เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ บูชาเทพเจ้า “โคอิโนะมิโคโตะ” เป็นศาลเจ้าแห่งความ ...

วัดและศาลเจ้า

วัดโทโชจิ เป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิกายชินกอนของภูมิภาคคิวชู มีอีกชื่อหนึ่งว่า นานกาคุซัน ถูกสร้างขึ้นโดยพระชื่อดัง โคโบไดชิตั้งแต่สมัยเฮอัน และยังเป็นหนึ่งในวัดที ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าเคโกะ (Kego Shrine)

ศาลเจ้าเคโกะ (Kego Shrine) อยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ,เทนจิน ในสวนนั้นมีต้นโอคุสุอายุมากกว่า 300 ปี คอยคุ้มครองอยู่และยังมีคำร่ำลืิอกันว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้ามุนาคาตะ (Munakata-taisya Hetsumiya)

ศาลเจ้ามุนาคาตะ (Munakata-taisya Hetsumiya) มีการขุดพบหลักฐานทางศาสนา เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานของศาลเจ้า Munakata ทั่วญี่ปุ่น ประกอบด้วยที่ศาลเจ้าNakatsu-miya ในโ ...

วัดและศาลเจ้า

วัดโคเมียวเซ็นจิ ตั้งอยู่ทางใต้ของศาลเจ้าดาไซฟุเทนมานกุ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “โคเคเดะระ” สวนภายในนั้นควรค่าที่ท่านจะได้เห็น และสามารถมาเพลิดเพลินกับ ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าคามาโดะ (Kamado Shrine)

ศาลเจ้าคามาโดะ (Kamado Shrine) ศาลเจ้าที่ให้โชคด้านการแต่งงาน เนื่องจากอยู่บนภูเขาและเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดโดยรอบทำให้สถานที่นี้สวยงามและสามารถเปลี่ยนสีสันไ ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าคูชิดะ (Kushida Shrine)

ศาลเจ้าคูชิดะ (Kushida Shrine) เป็นศูนย์กลางของการจัดงานเทศกาลของเมืองฮากาตะ เทศกาลประจำปีอย่างงาน Hakata Donckaku, งาน Yamakasa, Onnchi และอื่น ๆ อีกมามายล้วนจัด ...

วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าเทนมานกุเมืองดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu Shrine)

ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) เทพเทนจินหรือเทพเจ้าแห่งปัญญา เป็นที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งการศึกษา ประเพณีสำคัญทางศาสนา “เทศกาลแ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -