วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple)

May 30, 2018

เกี่ยวกับวัดนันโซอิน (Nanzoin Temple)

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple)

เมื่อหลายปีก่อนที่ วัดนันโซอิน เราได้ทำการช่วยเหลือเด็กพม่าและเนปาลด้วยหยูกยา นม เครื่องเขียนและเครื่องอุปโภคบริโภคอีกหลายอย่างจึงได้รับการตอบแทนด้วยพระพุทธรูปต่าง ๆ จากการประชุมพระพุทธของประเทศพม่า พระพุทธรูปองค์นี้ถูกหล่อขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1995 เพื่อสักการะพระพุทธเจ้า โดยมีความยาวทั้งหมด 41 เมตร สูง 11 เมตร และหนัก 300 ตัน นับเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

※ ข้อมูล และรูปภาพที่เผยแพร่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบล่วงหน้าด้วยตัวคุณเอง

สถานที่ตั้ง :
〒811-2405  1035 Daiji sinokuri Sinokuricho Kasuya-gun Fukuoka prefecture

การเดินทาง :
เดินเท้า 3 นาทีจาก Zyouto Nanzouin Station

เวลาเปิด-ปิด :
09:00 – 17.00 น. / ปิดวันอังคาร

เว็บไซต์เกี่ยวกับวัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) รูปภาพเกี่ยวกับวัดนันโซอิน (Nanzoin Temple)

แนะนำเกี่ยวกับวัดนันโซอิน (Nanzoin Temple)

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) 1

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) 2

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) 3

แผนที่การเดินทาง :


- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -