ท่าเรือโมจิและ ห้างไคเคียว พลาซ่า (Mojiko Port and Kaikyo Plaza)

April 3, 2018

เกี่ยวกับท่าเรือโมจิและ ห้างไคเคียว พลาซ่า (Mojiko Port and Kaikyo Plaza)

ท่าเรือโมจิและ ห้างไคเคียว พลาซ่า (Mojiko Port and Kaikyo Plaza)

ท่าเรือโมจิเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชูกับเกาะใหญ่ฮอนชู และเคยเป็นท่าเรือสำคัญที่ใช้ในการติดต่อค้าขายกับนานาชาติระหว่างช่วง ค.ศ. 1900 ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่ท่าเรืออื่นแล้ว ท่าเรือโมจิจึงถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพราะมีการอนุรักษ์ตึกเกาะสไตล์ยุโรปเอาไว้มากมายตั้งแต่ยุคเมจิเลยทีเดียว

※ ข้อมูล และรูปภาพที่เผยแพร่ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบล่วงหน้าด้วยตัวคุณเอง

สถานที่ตั้ง :
〒801-0852  5-1 Minatomachi, Moji-ku, Kitakyūshū-shi, Fukuoka-ken

การเดินทาง :
เดินเท้า 3 นาทีจากสถานี JR Mojikou

เว็บไซต์เกี่ยวกับท่าเรือโมจิและห้างไคเคียวพลาซ่า รูปภาพเกี่ยวกับท่าเรือโมจิและห้างไคเคียวพลาซ่า

แนะนำเกี่ยวกับท่าเรือโมจิและ ห้างไคเคียว พลาซ่า (Mojiko Port and Kaikyo Plaza)

ท่าเรือโมจิและ ห้างไคเคียว พลาซ่า (Mojiko Port and Kaikyo Plaza) 1

ท่าเรือโมจิและ ห้างไคเคียว พลาซ่า (Mojiko Port and Kaikyo Plaza) 2

ท่าเรือโมจิและ ห้างไคเคียว พลาซ่า (Mojiko Port and Kaikyo Plaza) 3

แผนที่การเดินทาง :


- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -